Page archived courtesy of the Geocities Archive Project https://www.geocitiesarchive.org
Please help us spread the word by liking or sharing the Facebook link below :-)


Hjärtpojken Karl
Vid midsommarbrasan 2008
Knappen är borta!
På trean blir utmaningen att klara av de många läsämnena trots att läsandet inte riktigt är inkuggat ännu. Nytt ämne är finska. Hittills (mars 2009) har dock allt gått mer än väl på trean ! I hjärtkontrollen i november 2008 var allt finemang.
Karl har också äntligen blivit av med gastrostomi-knappen eftersom han åter klarar av att äta allt via munnen. Knappen togs ut den 2 mars 2009 och hålet stängde sig av sig själv nästan omdelbart.
Karl forsätter gå i terapi tre gånger i veckan.
Läs nyheter om Karl på sidan Nyheter

Sidorna har senast uppdaterats 4.3.2009

Alla länkar finns här: Länkar

Läs mer om hur Karls födelse och upptäckten av hans svåra hjärtfel gick till på länken I början
geocities archive
Länksida till alla Karls sidor:
Börja här
Summary in English
geocities mirror
Klicka på bilden för att komma till Karls albumgeocities mirror
Testar konditionscykel på transplantationsavdelningen hösten 2006.
Skriv en hälsning i min fina gästbok här nedan!
geocities mirror
geocities archive
geocities mirror
geocities archive
geocities mirror
geocities archive
geocities mirror
geocities archive
geocities archive
geocities archive
geocities archive
Klicka på bilden för att besöka Barnklinikens hemsidorgeocities mirror
Barn- och ungdomssjukhuset vid Helsingfors universitetssjukhus
geocities mirror
geocities mirror
geocities archive
Prenumerera på hjartis
Listan sköts av health.groups.yahoo.com
1